Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Nya studenter

Du måste själv registrera dig som studerande vid Högskolan Dalarna innan program- och kursstart. Webbregisteringen öppnar två veckor innan uppropet och stängs söndagen veckan innan kursen/programmet startar. Undantag finns till exempel för kurser med "fri" start.

Nuvarande studenter

Alla studenter som fortsätter att läsa vid Högskolan måste registrera sig vid varje program- och kursstart. Detta görs via webben. Webbregistreringen öppnar två veckor före varje terminsstart respektive kursstart.

Registrering via webben

För att kunna registrera dig för studier på Högskolan Dalarna, måste du först aktivera ditt användarkonto

Så här gör du för att registrera dig på en kurs:

  1. Logga in på Mina sidor med ditt användarnamn och lösenord.
  2. Längst uppe till höger syns en röd text om du har program och/eller kurser att registrera dig på.
  3. Klicka på texten "Registrera mig".
  4. Börja med att kontrollera att du registrerar dig på rätt termin. Till exempel "v17" betyder vårterminen 2017. Observera att sommarkurser 2017 räknas till höstterminen, välj alltså "h17".
  5. När du valt rätt termin, klicka på "Nästa".
  6. Klicka i de kurser du vill registrera dig på. Observera att om du har program som du ska registrera dig på måste du göra det först.
  7. Klicka på "Registrera" när du är klar.
  8. Nu kan du se vilka kurser du är registrerad på.

Kan du inte registrera dig själv kontakta då studieadministrationen.

Om du vill se vilka kurser/program du är registrerad på gå in på "Mina Studier". Där finner du även nyttiga tjänster gällande dina studier.

Varför är det viktigt att registrera sig?

Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna tentera och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN. Om du inte har registrerat dig i förväg och inte närvarar vid uppropet, antingen direkt på plats eller via nätet, förlorar du din plats på kursen eller programmet. Vid förhinder måste detta meddelas i förväg.

Resultat-/registreringsintyg

Om du behöver ha ett resultat-/registreringsintyg kan du kontakta en studieadministratör. I meddelandet anger du ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Omregistreringar

Har du varit registrerad på en kurs som du av någon anledning inte slutfört, kan du ansöka om omregistrering. Ta kontakt med studieadministratören och ange ditt namn, personnummer och aktuell folkbokföringsadress. Omregistreringar görs i mån av plats. Du måste även omregistrera dig för att kunna anmäla dig till tentamen, skriva en tentamen eller får tillgång till kursmaterial.

 

Kontakt

support@du.se

023-77 88 88

Support

Senast uppdaterad: