Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Förberedande språkstudier

Som Erasmusstudent kan du få förberedande online språkkurser i engelska, tyska, franska, italienska, spanska och nederländska. Du kan även söka extra stipendium om du på plats i landet läser förberedande språkkurser.

Mejla antagningsbesked och eventuella kostnader för kursen till Susanne Corrigox.

Studier

Du som nominerats till utbytesstudier inom Erasmus+ kan ansöka om ett stipendium. Du ska studera heltid, minst tretton veckor och maximalt tolv månader. Stipendiet utbetalas som en klumpsumma i två omgångar.

  1. Ansök om stipendiet och du kommer också eventuellt att få en länk till språktestet.
  2. Bifoga Letter of Acceptance/ intyg om terminstider som du får från partneruniversitetet.
  3. Stipendiet betalas ut först då du skickat in ett intyg från partneruniversitetet att du påbörjat utbytesstudierna.

Stipendiebelopp vid studier 2015/16

  1. Erasmusstipendiet är 375 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 315 €/månad

Praktik

Du kan ansöka om Erasmuspraktik när som helst under studietiden och upp till ett år efter avslutade studier.
Stipendiebelopp vid praktik 2015/16

  1. Erasmusstipendiet är 525 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 465 €/månad

Till ansökan

Språktest och förberedande språkstudier

Syftet med språktestningen är att kvalitetssäkra och följa upp Erasmusmobiliteten, då tanken är att utbytet ska ge ökade språkkunskaper.

  • Du får gärna gå en online förberedande språkkurs i engelska, franska, tyska, spanska, italienska eller nederländska som är gratis för erasmusstudenter. Anmäl ditt intresse när du ansöker om Erasmusstipendium. 
  • Ett språktest är obligatoriskt innan och efter mobiliteten om ditt arbetsspråk är engelska, franska, italienska, nederländska, spanska eller tyska. Du behöver inte göra testet om språket är ditt modersmål, eller om du haft språket som undervisningsspråk vid högskolan.

Du som ska åka på Erasmus studier eller praktik kommer att få ett mejl  med inloggningsuppgifter innan avresa.

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
070-576 37 97
Senast uppdaterad: