Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Upphovsrätt

När du skapar ett verk, t ex skriver ditt examensarbete, blir ditt verk automatiskt skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Du har därmed rätt att själv bestämma hur ditt verk får användas. Andra har inte rätt att framställa innehållet i ditt verk som sitt eget, sprida det eller kopiera fritt ur det. När du i din tur behöver använda andras verk är det viktigt att även du följer de upphovsrättsliga regler som finns.

Regler för kopiering

Rätten att kopiera är begränsad i upphovsrättslagen. Du som är student eller lärare har viss rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material i undervisningssyfte då vi som högskola har ett licensavtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger inte rätt att kopiera och dela ljud- och rörliga bildfiler.

Hur mycket får du kopiera och dela av digitalt material?

Du får ladda ner, fota av eller skriva ut max motsvarande 15 A4-sidor av digitalt material per förlaga, student/lärare och kalenderår.

Hur mycket får du kopiera och dela av tryckt material?

För tryckt material gäller 15/15-regeln vilket innebär att du får kopiera och skanna högst 15 procent, men inte mer än 15 sidor per pappersförlaga, student/lärare och kalenderår.

Du får dock kopiera max tre sidor till om det behövs för att ett avsnitt ska bli fullständigt.

Hur mycket får du som lärare kopiera?

Som lärare får du kopiera till dina studenter enligt 15/15-regeln så att studenterna får var sitt exemplar och du själv får några exemplar. Du får även göra en papperskopia av en bok till dig själv och behöver då inte ta hänsyn till 15/15-regeln. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form.

Plagiering

Plagiering innebär att framställa innehållet i någon annans text som sitt eget. Att plagiera betraktas som ett brott mot god akademisk sed och kan leda till avstängning från dina studier. För att undvika plagiering är det viktigt att du lär dig referera, citera och hänvisa korrekt när du använder andras texter.

Refero – Antiplagieringsguiden är ett webbaserat läromedel som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du undviker det. Du kan även använda informationsskriften Plagiathandboken Urkund med råd och tips om hur du kan undvika plagiering.

Senast uppdaterad: