Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) är ett kompetenscentrum i samskapande med näringsliv och samhälle i frågor som berör interkulturella perspektiv.

IKUD erbjuder forskning och uppdragsutbildning för myndigheter, företag och civilsamhälle men också symposier, debattkvällar och konferenser med brett fokus på frågor som kulturmöten och kulturell mångfald, liksom kritiska perspektiv på samhällets nuvarande strukturer och tankesystem.

- Våra ledord är öppenhet, komplexitet, en demokratisk grundsyn och stor respekt för människors olikheter, säger Tomas Axelson verksamhetsledare för IKUD.

Verksamheten leds av IKUD-rådet med representanter från Högskolan Dalarna, Borlänge och Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna samt civilsamhällelig aktör. Ordförande i rådet är IKUDS verksamhetsledare.

Projekt

Samverkansforskning

Följeforskningsprojekt Interreligiöst råd i Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Utvärdering Kunskapshus Stockholm, Göteborg, Örebro, Borlänge

Tomas Axelsson
E-post: tax@du.se
Telefon: 023-77 82 76

Liselotte Frisk
E-post: lfi@du.se
Telefon: 023-77 81 01

Torsten Hylén
E-post: thy@du.se
Telefon: 023-77 82 48

Jonas Stier
E-post: joi@du.se
Telefon: 023-77 86 20

Demokratiforskningsprojekt

Anna Parkhouse
E-post: anhe@du.se
Telefon: 023-77 89 06

Thomas Sedelius
E-post: tse@du.se
Telefon: 023-77 84 51

Univ lektor religionsvetenskap inr medier
023-77 82 76
Senast uppdaterad: