Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vår forskning handlar om hälso- och välfärdsfaktorer för människor i alla åldrar och livssituationer. Ett 50-tal forskare och en grupp doktorander är verksamma i forskningsprofilen och den engagerar flera ämnesområden. Ett exempel är forskningen om barns och ungdomars hälsa. Där forskar vi på ett antal olika hälsopåverkande faktorer under tiden från fosterstadiet till dess att barnet går in i vuxenlivet. En särskilt spännande del av denna forskning handlar om hur kulturella faktorer påverkar nyanländas hälsa under graviditet, barnafödande och under barn- och ungdomsåren. Vi bedriver även forskning om hur äldre personer kan bevara sin hälsa med stigande ålder.

En annan mycket viktig del av vår forskning syftar till att förstå mer om hur ny framforskad kunskap får genomslag i den praktiska tillämpningen och blir till verklig nytta för människors hälsa och välfärd. Vårt forskningsarbete sker i tät samverkan med olika verksamheter i Dalarna och vi har även ett väl utvecklat samarbete med framstående forskare i andra delar av Sverige och globalt. Vi jobbar nära samhällets aktörer inom hälso- och välfärdssektorn vilket innebär att vi hela tiden forskar på frågor och utmaningar som är konkreta och aktuella.

Senast uppdaterad: