Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Mandatperiod för högskolestyrelsen från 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Lärarna har tre representanter, som utses genom val för tre år. I styrelsen ingår även tre studentrepresentanter som har 1-åriga mandat.

Ordförande i högskolestyrelsen är Peter Samuelsson från Sandvik Materials Technology. Styrelsens sekreterare är Kerstin Göras.

Styrelsens sammansättning

Marita Hilliges Rektor

Peter Samuelsson
 Ordförande, Forskningsdirektör, Sandvik Materials Technology. 
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Göran Arrius
, Ordförande SACO.
2016-05-01--2017-04-30

Mats Bayard, VD, Triona AB 
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Tiina Ohlsson
, Regionchef, Region Dalarna. 
2013-05-01--2016-04-30

Taina Bäckström
, Stabschef, stf myndighetschef, Socialstyrelsen. 
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Ulrika Liljeberg
, Kommunalråd Leksand. 
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Karin Svenske Nyberg
, Personaldirektör Clas Ohlson. 
2010-05-01--2013-04-30
2013-04-30--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Ingegerd Palmer
, Fd. rektor, Mälardalens högskola
2010-05-10--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Susanna Heldt Cassel
, Docent
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Anna Ehrenberg
, Professor
2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Mats Rönnelid
, Docent
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30

Tom Edoff,
Dalarnas studentkår
Susanne Talls, Dalarnas studentkår
Amanda Söderberg, Dalarnas studentkår

Fackliga representanter

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Protokoll

Senast uppdaterad: