Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina studier negativt är du välkommen att ansöka om pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning.

Så söker du stöd

  1. Fyll i blanketten "Ansökan om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning"
  2. Bifoga intyg som styrker din funktionsnedsättning. Skicka in ansökan till Högskolan Dalarna. Adress står på blanketten.
  3. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder.
  4. Samordnaren utfärdar ett beslut där rekommenderade stödåtgärder beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid, helst redan när du vet att du blivit antagen.

Stöd du kan få hjälp med

Anteckningsstöd

Om du på grund av en funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar och seminarier kan en anteckningshjälp anlitas. Vanligast är att en kurskamrat anlitas för uppdraget.

Inläst litteratur

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Du får låna obligatorisk kurslitteratur utan kostnad från Myndigheten för tillgänglig media (MTM). För att kunna ladda ner böcker måste du ha ett nedladdningskonto hos MTM. Bibliotekets kontaktpersoner hjälper dig med detta. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tio veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar biblioteket tidigt i dina studier om du vill använda dig av talböcker eller som anpassad litteratur.

Resurs-/datorrum

Det finns ett datorrum i Falun respektive Borlänge för studenter med funktionsnedsättning. Där finns datorer utrustade med stödprogrammen Stava Rex, Spell Right, Claro Read Plus samt Gustavas ordböcker. Kontakta samordnare för att få behörighet till dessa resursrum.

Tolkstöd

Högskolan ansvarar för att du som har en hörselskada får teckenspråkstolk eller skrivtolksstöd i undervisningen. Om du behöver tolkstöd ska du meddela samordnare i god tid före utbildningens start, helst redan när du anmäler dig till en kurs eller ett program.

Alternativ examination

Vid behov kan det bli aktuellt att anpassa din examination, till exempel med förlängd tid. Lämpliga anpassningar rekommenderas av samordnaren. Examinator beslutar om detta godkänns på aktuell kurs.

Övriga behov och stödåtgärder

Har du andra behov av anpassningar och stödåtgärder så tveka inte att fråga. Du är alltid välkommen att kontakta samordnaren för att diskutera en lösning. Det kan dock ibland ta tid att ordna den lösning som passar just dig, så var ute i god tid, helst redan när du fått ditt antagningsbesked.

Senast uppdaterad: