Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Lansering från måndag den 16 januari

Målet är att bygga en ny extern webbplats för Högskolan Dalarna, baserad på modern webbteknik och designprinciper som förenklar för användaren att hitta och utföra sina uppgifter. En modern webbplats byggd på robust teknik för långsiktig utveckling och integration med andra webbsystem, och en design som sätter användaren i fokus för att stödja Högskolans huvuduppdrag i enlighet med visionen.

Begränsad betaversion sommaren 2016

Sommaren 2016 lanserade vi en betaversion av webbplatsen där personalen och vissa studenter fick tillgång till webbplatsen för test och feedback. Detta gav oss vikig feedback och erfarenheter som vi tog med i det fortsatta arbetet under hösten.

Öppen för externa besökare

Från och med måndagen den 16 januari gör vi vår nya webbplats tillgänglig även för externa besökare. Den nya webbplatsen har ett nytt utseende, ny informationsstruktur och uppdaterad information med fokus på utbildning, forskning och samarbete.

För att ta in synpunkter även från externa beökare och testa den nya webbplatsen har vi valt att genomföra en "mjuk lansering" av webbplatsen. Det innebär att vår nya webbplats är tillgänglig för alla men via en egen adress www-new.du.se. Den webbplats som nås via Högskolan Dalarnas adress du.se är fortfarande nuvarande webbplats, den webbplats som ska ersättas av den nya när lanseringen är genomförd.

Under våren fortsätter vi arbetet med att utveckla webbplatsen ytterligare med nya och förbättrade funktioner och uppdaterat innehåll. En viktig del i detta är synpunkter och förslag från våra besökare så vi hoppas att så många som möjligt besöker webbplatsen och ger oss denna viktiga feedback.

Skicka in era synpunkter via "Tipsa oss" som ni hittar högst upp till höger på sidan - eller via e-post till: nywebb@du.se

Slutgiltig lansering sommaren 2017

Lanseringen avslutar sommaren 2017 då den nya webbplatsen blir Högskolan Dalarnas officiella webbplats och den som man når via vår adress du.se

 

Projektledare

Digital koordinator
023-77 85 55
Senast uppdaterad: