Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Fronter är vår lärplattform vilket innebär att all information om dina kurser kan du hitta här. I kursrummen på Fronter finns det aktuell information om kursen vilket bland annat innefattar föreläsningar, föreläsningsanteckningar, schema, kursplan, artiklar, kursdeltagare, lärare, tips om extra litteratur. Du kommer förmodligen att lämna in inlämningsuppgifter i en inlämningsmapp där läraren enkelt kan göra kommentarer till dina uppgifter. I diskussionsforum kan studenter och lärare diskutera olika ämnen, ställa frågor och få svar.

Inte tillgång till kursrum

Om du loggar in till Fronter och endast har tillgång till "studentcafé", "biblioteket" och "supportrum", men inte ditt kursrum, bör du kontrollera att du är både antagen och registrerad på kursen.

Webbregistreringen, som du gör själv, är öppen två veckor innan kursstart och fram till söndagen innan kursstartsveckan. Logga in på Mina Sidor för att registrera dig.

Om webbregistreringen är stängt måste du kontakta en studieadministratör som kan hjälpa dig med registreringen.  Kom ihåg att skriva vilken kurskod du vill registrera dig på. Efter registreringen kan det ta upp till 12 timmar innan du kan se ditt kursrum i Fronter.

Överföra en fil

Överför fil används för att ladda upp dokument och filer (till exempel PDF, Word, Excel eller Powerpoint) från din egen dator till ett kursrum. PDF-format är att föredra då inte alla kan öppna Microsoft Office-filer.

 1. Du kan välja att placera filen direkt under "Kursmaterial" eller i en mapp som du har skapat. Om du vill ha filen i en mapp måste du först klicka på mappen innan du klickar på "Överför fil" uppe till höger. Vill du föra över flera filer på samma gång väljer du alternativet "Överför flera filer".
 2. Klicka på knappen "Browse" (alternativt "Bläddra") för att leta på filen du vill ladda upp från din egen dator. Om du låter bli att skriva något i fältet "Titel" behåller filen sitt ursprungliga filnamn inklusive filändelse. Om du skriver ett nytt namn visas istället det nya namnet (lämna kvar filändelsen om du byter namn på filen).
 3. Avsluta genom att klicka på knappen "Spara".

Storleken på dokument

Dokument kan vara maximalt 20 MB stora och filmer maximalt 50 MB stora. Om du har en fil som är större, använd funktionen Överför flera filer, även om det bara är en fil.

Inlämningsverktyget

I inlämningsverktyget kan du enkelt lämna in en uppgift som du fått av din lärare. Läraren kan se vem som lämnat in uppgiften och när den lämnades in. På din personliga startsida kan du få en påminnelse om sista inlämningstid (deadline). När du lämnat in dina uppgifter kan läraren kommentera och betygsätta dem. Det går också att som grupp lämna in uppgifter.

Lämna in en uppgift

 1. Klicka på "Inlämning" i menyn till vänster i kursrummet. Då ser du en lista över de inlämningsmappar som läraren skapat. Om det inte finns några inlämningsmappar under "Inlämning" behöver du prata med läraren.
 2. Klicka på mappnamnet för att komma in i önskad inlämningsmapp. Inne i inlämningsmappen kan läraren ha skrivit några rader under "Beskrivning" och/eller bifogat en fil med instruktioner.
 3. För att lämna in en uppgift, klicka på "Överför fil" uppe till höger. Bläddra fram det dokumentet på din dator som du vill lämna in genom att klicka på knappen "Browse". När du hittat dokumentet, markera det och klicka på "Öppna". Om du vill överföra flera filer på en gång klickart du på knappen "Flera filer". Ge din inlämning en ny rubrik om du vill, om du inte skriver någon ny rubrik kommer filnamnet att synas som rubrik. (Lämna kvar filändelsen om du byter namn på filen). När du är klar, klickar knappen "Spara". 
 4. Nu är din uppgift inlämnad.

Lämna in en gruppuppgift

 1. Gå in under "Anpassa ägare "(som finns när du klickat på knappen "Överför fil") klicka i "Gruppinlämning".
 2. Ladda upp filen/-erna och eventuellt skriver i en ny rubrik (se steg 3 under rubriken "Lämna in en uppgift" ovan).
 3. Sedan går du ner under "Gruppinlämning" och då kan du markera de deltagare som ska vara delaktiga i den inlämnade uppgiften.
 4. Avsluta med att klicka på knappen "Spara".

Status på inlämning

När du ser att filen finns på samma rad efter ditt namn har den lämnats in. Du ser enkelt om läraren har granskat och godkänt din inlämning under "Status".

Status har olika symboler beroende på hur långt läraren har kommit med din inlämning. Statusarna är "Klar", "Ännu ej klar", "Ej granskad" och "Ej godkänd".

Läs kommentarer från lärare

Vill du se lärares kommentarer och eventuellt omdöme i listan över dina inlämnade uppgifter kan du bocka för rutan "Visa detaljer".

Ibland lämnar läraren sina kommentarer direkt i dokumentet. För att läsa dem trycker du på lilla pilen framför dokumentets namn och väljer sedan "Läs kommentar" i menyn som kommer fram.

Klicka på filens namn och välj om du vill öppna den eller spara den.

Se resultat i portfolio

I portfolion i kursrummet kan du se dina aktiviteter för just det kursrummet. När du lämnat in filer eller gjort ett prov kan läraren kommentera och betygsätta dem. Delar av detta kan du se i portfolion och under inlämning.

Du hittar "Portfolio" i menyn till vänster i ditt kursrum.

Översikt av aktiviteter

I portfolion, under fliken "Statistik" ser du en översikt över dina aktiviteter i kursrummet. Du kan även se resultat och eventuella kommentarer för inlämningsuppgifter och prov.

Kommentar, status och omdöme

Genom att sätta en bock i rutan "Visa detaljer" uppe till höger på fliken "Statistik" får du se eventuella kommentarer på en uppgift.

Du kan även se status på inlämnade uppgifter. De olika statusarna är "Klar", "Ännu ej klar", "Ej godkänd" och "Ej granskad".

Kommentar från lärare inne i en fil

 1. Gå till "Inlämning". Klicka på inlämningsmappen för uppgiften.
 2. Till vänster om din uppgift ser du en svart triangel eller pil som du klickar på för att få fram en meny. Välj "Läs kommentar" i menyn
 3. Klicka därefter på länken till den kommenterade versionen. Då öppnas filen och du kommer kunna läsa lärarens kommentarer direkt i texten.

Spela in ljud med verktyget Vocaroo

Här visas hur du kan spela in ljud med verktyget "Vocaroo".

Kontakt

support@du.se

023-77 88 88

Support

Senast uppdaterad: