Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Välj en utbildning

Inom vilka områden vill du utbilda dig? Vad brinner du för? Hur vill du att din framtida karriär ska se ut? Hos oss hittar du en rad olika utbildningar och kurser att välja bland. Se våra utbildningar. Om du behöver hjälp med att hitta eller välja utbildning får du det genom vår studie- och karriärvägledning.

Förkunskaper och behörighet

För att du ska kunna antas till högskole- och universitetsutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, det vill säga behörighet. Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för att bli antagen till den utbildning du vill genomgå kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Du kan också göra högskoleprovet för att öka dina chanser att komma in på den utbildning du vill.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs för den eller de utbildningar som du ansökt till, kan du ansöka om reell kompetens. Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den. Det kan till exempel handla om erfarenheter från arbetsliv eller utlandsvistelser. För att visa på din samlade kompetens ska du skicka in handlingar som styrker studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor. Läs mer om reell kompetens på antagning.se.

Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Med hjälp av provresultatet ökar du dina chanser att få en utbildningsplats. Du måste alltid uppfylla behörighetskraven till utbildningen, och högskoleprovet är ett sätt att konkurrera om en plats. Du anmäler dig till högskoleprovet på hogskoleprov.nu. Mer information om provet finns även på studera.nu.

Ansökningsperioder

Det finns två ansökningsperioder per år, den 15 mars till 15 april för start till höstterminen och den 15 september till 15 oktober för start till vårterminen. Inför starten görs ett urval bland de som anmält sig till varje utbildning.

Anmälan

Enklast är det att anmäla sig på antagning.se. Där hittar du också mer information om hur du går tillväga. Här finns också information om vad du eventuellt behöver komplettera din anmälan med.

Sen anmälan

antagning.se ser du vilka utbildningar som fortfarande är öppna för anmälan efter att ansökningstiden har passerat. Finns det en "Välj"-knapp på kursen eller programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. Det betyder inte automatiskt att det finns lediga platser. Till många utbildningar sker reservantagning, det innebär att en sen anmälan blir en reservplacering. Först när en ledig plats uppstår blir reserver antagna i turordning utifrån resultatet i urvalsprocessen.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de inkommit och i mån av tid. Du får besked via antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. Observera att besked gällande sen anmälan kan komma mycket sent, i vissa fall efter att kursen redan har startat.

Anstånd - skjuta upp studiestarten

Som student har du möjlighet att skjuta upp studiestarten till nästa tillfälle utbildningen börjar. Du måste ansöka om anstånd och få det godkänt av Högskolan.

Anstånd med studiestart betyder att du som student kan behålla din utbildningsplats till nästa tillfälle utbildningen startar, eller högst 18 månader om det inte finns skäl för längre tid. Förutsättningen är att utbildningens behörighetskrav är oförändrade och att utbildningen ges.

Om du blir godkänd att skjuta upp studiestarten skickas beslut om det från Högskolan Dalarna så snart din ansökan behandlats. Gör så här för att ansöka om anstånd:

  1. Tacka JA till erbjuden plats senast sista svarsdag
  2. Skicka in en ansökan om anstånd med studiestarten till Högskolan
  3. Bifoga intyg som styrker skälen
  4. Sök utbildningen på nytt vid nästa anmälningstillfälle och skicka in en kopia av beviljat anstånd till antagning.se.

Om din ansökan om anstånd med studiestart inte beviljas kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH) men skickas till Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, senast inom tre veckor efter den dag beslutet delgavs. Om det finns särskilda skäl kan anstånd med studiestart i enskilda fall godkännas.

Viktiga datum

Höstterminen 2017

15 mars   Webbanmälan öppnar på antagning.se
18 april Sista anmälningsdag
8 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
21 juni Sista kompletteringsdag
13 juli Antagningsbesked med svarskrav
28 juli Sista svarsdag
3 augusti Andra antagningsbeskedet
14 augusti           Registrering på kurs och program öppnar *
27 augusti Sista dag för registrering på kurs och program *
28 augusti Terminsstart

Vårterminen 2018

15 september     Webbanmälan öppnar på antagning.se
16 oktober Sista anmälningsdag
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse
1 december Sista kompletteringsdag
8 december Antagningsbesked med svarskrav
19 december Sista svarsdag
27 december Andra antagningsbeskedet
1 januari Registrering på kurs och program öppnar *
14 januari Sista dag för registrering på kurs och program *
15 januari Terminsstart


* Gäller för de kurser/program som startar vid respektive terminsstart

Nuvarande och kommande terminstider

Vårterminen 2017: 16 januari 2017 - 4 juni 2017
Höstterminen 2017:   28 augusti 2017 - 14 januari 2018
Vårterminen 2018: 15 januari 2018 - 3 juni 2018
Höstterminen 2018: 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 15 januari 2019 - 9 juni 2019
Senast uppdaterad: