Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

När du reser inom ramen för våra utbytesavtal som utresande student eller praktikant omfattas du av försäkringen Student UT. Försäkringen gäller två veckor innan din avresa från Sverige till två veckor efter att du har avslutat dina utlandsstudier/-praktik.

Via Student Ut-försäkringen är du försäkrad dygnet runt i det land som du gör dina studier/praktik. Den täcker bland annat kostnader för läkar- och tandvård, hemtransport, personlig egendom, rese- och rättskydd.

För mer information om försäkringen se Kammarkollegie - Student UT.

Vid studier/praktik inom EU ska du beställa ditt EU-kort genom Försäkringskassan.

Ansöka om ersättning och frågor

Om du råkar ut för en skada eller olycka som omfattas av Student-UT ska du fylla i en Skadeanmälan som sedan skickas tillsammans med originalkvitton till: 

Högskolan Dalarna
Susanne Corrigox
S-791 88 Falun.

Din ansökan skickas sedan vidare till Kammarkollegiet som sedan gör en bedömning vad du kommer att få i ersättning.

Andra försäkringar

CSN har tagit fram en personförsäkring för sex eller tolv månader. Försäkringen omfattar bland annat vissa kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfall, exempelvis läkarkostnader. Försäkringen ger också ett visst egendomsskydd, exempelvis för personligt lösöre.

Studentförsäkring.se har tagit fram en försäkring somt täcker händelser av typen, olyckor, sjukhusvistelser i USA, rån med mera. Försäkringen är enkel att teckna och du kan få studielån från CSN för hela premiekostnaden.

Internationella studenter

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till Högskolan täcks av olika försäkringar, se Insurance på vår engelska webbplats. 

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
070-576 37 97
Senast uppdaterad: