Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Bokningsbara grupprum i Falun

Du som är student eller personal kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit. Rummen är utrustade med datorer och TV-skärmar.

Du som är student eller personal kan boka nedanstående rum genom att kontakta biblioteket.

Bokningsbara grupprum i Borlänge

Du som är student eller personal på Högskolan Dalarna kan boka nedanstående grupprum i högskolans bokningssystem TimeEdit.

  • B221, 6 sittplatser
  • B222, 4 sittplatser
  • B223, 4 sittplatser

Fritt tillgängliga grupprum i Falun

Dessa grupprum har inte någon datorutrustning och är fria att använda när de är lediga.

Tysta läsesalar

Biblioteket har tre läsesalar som är fritt tillgängliga. Dessa salar är till för dig som vill ha det helt tyst.

Falun

Borlänge

Utanför biblioteket finns en tyst läsesal med 8 sittplatser.

Undervisningssalar

Biblioteket har två undervisningssalar som främst är till för bibliotekets undervisning i informationssökning.

Falun

Bologna är utrustad med 15 datorer, projektor och streamingutrustning. När salen inte är bokad av biblioteket för undervisning är den fri att använda.

Borlänge

B-105 är utrustad med 8 datorer och används endast vid bibliotekets undervisning.

Bokningsregler

Som student kan du boka grupprum samma dag och fyra dagar framåt. Alla bokade grupprum ska tas i bruk inom 15 minuter från bokningens starttid. Grupprummen är avsedda för minst två personer. När grupprum och salar lämnas ska möbler som flyttats ställas tillbaka och skräp slängas.

Kontakta biblioteket

bibinfo@du.se

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: