Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Alumninätverket är till för dig som har avslutat eller håller på att avsluta dina studier vid Högskolan Dalarna. En fortsatt kontakt med Högskolan Dalarna genom alumni.du.se innebär en möjlighet för dig att bibehålla och expandera ditt personliga och yrkesmässiga nätverk. Du kan söka upp kurskamrater som du har tappat kontakten med, hitta nya professionella kontakter och dessutom hålla dig uppdaterad om vad som händer vid högskolan.

Dela med dig av dina erfarenheter

Du som alumn är också viktigt för oss på Högskolan Dalarna. Dina erfarenheter från studietiden och arbetslivet är intressanta både för nuvarande studenter och medarbetare vid högskolan. En del alumner kommer tillbaka som gästföreläsare eller mentorer för våra nuvarande studenter. Andra tar emot studenter på studiebesök eller för projektarbeten. Dina synpunkter är också värdefulla i vidareutvecklingen av din utbildning.

Dina erfarenheter och kunskaper från högskolan och arbetslivet gör kontakten mellan dig och högskolan viktig och värdefull.

  • du kan visa våra studenter vad utbildningar kan leda till genom att gästföreläsa.
  • du kan vara en viktig länk mellan högskolan och arbetslivet vad gäller exempelvis praktikplatser, examensarbete, studentmedarbetarjobb, rekrytering av blivande medarbetare och forskningssamarbete.
  • du är den som vet hur utbildningarna kan utvecklas för att hålla kvalitet.
  • du är den som kan förmedla vilken kompetensutveckling som är intressant för dig och din arbetsplats.
  • du är helt klart en mycket värdefull resurs för att vår högskola ska förbättras och utvecklas.

Registrera dig som alumn

Det kostnadsfritt att vara med i nätverket! Registrera dig här.

Ordet alumn kommer från latinet och används numera i betydelsen "före detta student".

Kontakt

För mer information mejla till alumni@du.se

Senast uppdaterad: