Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Användarkonto/Lånekort

Du godkänner automatiskt bibliotekets låneregler när du lånar böcker hos oss. Överträdelse av lånereglerna kan medföra avstängning från lån.

Studenter och anställda

För att låna i självutlåningsautomaterna på biblioteket använder du ditt passerkort. Med ditt användarkonto har du tillgång till bibliotekets elektroniska resurser även utanför Högskolans nätverk. Du kan till exempel göra omlån, reservera böcker, låna e-böcker och söka artiklar och tidskrifter i våra databaser. Du får alla meddelanden angående dina lån till den e-postadress som du har tilldelats av Högskolan.

Övriga låntagare

Du som inte är knuten till Högskolan Dalarna kan få ett lånekort från och med det år du fyller 16 år. För att få ett lånekort behöver du komma till biblioteket och ta med din legitimation. Med ditt lånekortsnummer och din pinkod kan du göra omlån och reservera böcker även hemifrån.

När du är på biblioteket kan du använda våra sökdatorer för att få tillgång till våra elektroniska resurser. Om du har med dig egen dator kan du istället få ett gästkonto som du loggar in med.

Lånetider

  • Lånetiden för böcker är 21 dagar.
  • Dvd-filmer kan lånas i 4 dagar (endast för studenter och personal).
  • Kursreferens, referensböcker och tidskrifter får endast användas i biblioteket. 

Det är alltid ditt eget ansvar att hålla reda på lånetiden. Även när du är sjuk eller bortrest är du ansvarig för att lånetiden hålls. Tre dagar innan lånetiden går ut får du en påminnelse till din e-post. Du kan se dina lån och göra omlån på Mina lån

Kurslitteratur

Vi har minst ett utlåningsexemplar och ett referensexemplar av Högskolans kurslitteratur. Referensexemplaret får bara användas i biblioteket. Viss kurslitteratur finns även i e-boksformat.

Omlån

Du kan göra omlån genom att logga in på Mina lån eller använda bibliotekets självbetjäningsautomater. Böcker kan lånas om så länge det inte står någon i kö. Dvd-filmer kan endast lånas om en gång, gäller inte vid kö.

Reservationer

Du kan reservera böcker i bibliotekets katalog och välja om du vill hämta dem på biblioteket i Falun eller Borlänge. När böckerna har kommit får du ett meddelande via e-post. Då har du tre dagar på dig att hämta böckerna på reservationshyllan.

Du som är student på Högskolan Dalarna och bor utanför Falu eller Borlänge kommun, men inom Sverige, kan få böcker hemskickade. Du får själv bekosta returportot. Om du bor i Dalarna kan du utan kostnad returnera böckerna via ditt kommunbibliotek. Först när böckerna når Högskolebiblioteket avregistreras de från ditt lånekonto.

Vi har regeln att den låntagare som kommer till biblioteket och själv plockar en bok från hyllan alltid har företräde att låna boken oavsett om den är reserverad eller inte. Detta innebär att när du reserverar en bok som i bibliotekskatalogen har status "tillgänglig", finns en risk att någon annan hinner låna den före dig.

Försenade lån

När lånetiden har gått ut skickar vi krav till dig via e-post och förseningsavgifter utfaller. Om du inte har återlämnat eller lånat om böckerna efter tredje kravet blir du ersättningsskyldig för böckerna och får en faktura hemskickad. Inga nya lån eller omlån kan göras innan fakturan är betald eller böckerna återlämnade.

Förseningsavgifter

Du betalar dina förseningsavgifter med ditt kontokort när du kommer till biblioteket. För böcker och övrigt material är förseningsavgiften 5 kronor/material och dag. Om förseningsavgiften överskrider 200 kronor kan du inte låna eller göra omlån förrän beloppet är betalt. Du får betala 500 kronor/bok för böcker som faktureras. Om du återlämnar böckerna betalar du endast 100 kronor/bok i förseningsavgift.

Om du studerar på distans, se information om betalning av förseningsavgifter på sidan biblioteket på distans.

Förkomna och skadade böcker

Kontakta bibinfo@du.se om du har tappat bort en bok eller om boken har blivit skadad. Du får då ersätta den med ett nytt exemplar.

Kontakta biblioteket

bibinfo@du.se

Kontakta biblioteket

Senast uppdaterad: