Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se
När?
Onsdag
19:00
20:30
till
Var?
Mediehuset, Regementsområdet
Falun

Filmmusik - inte bara en känslobärare.
Johnny Wingstedt, lektor i ljud- och musikproduktion, samtalar om hur musik i film kan göras så att den påverkar vår förståelse av den filmiska världen och berättelsen.

För mer information kontakta
Institutionssekreterare
023-77 84 27