Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vår forskning handlar bland annat om att skapa ny kunskap om system som gör det möjligt för el och värme från solen att fungera och integreras i energisystem i våra bostäder och fastigheter. Möjligheten att utvinna solenergi varierar under dagen och året och följer ofta inte behovet av energi. Frågor som är centrala för oss är hur detta kan överbryggas och jämnas ut och en del av forskningen handlar om lagring av solel och solvärme.

En annan del av forskningsprofilen är "Energieffektivisering i byggd miljö". Där forskar vi bland mycket annat kring byggtekniska metoder och på komponenter för energismarta fastigheter. Forskningen kring energieffektivisering handlar också om hur bland annat sociala och ekonomiska aspekter, politiska beslut och andra samhällsfaktorer kan påverka vår energianvändning.

Inom vår forskningsprofil finns företagsforskarskolan Reesbe som är ett samarbete med Högskolan i Gävle, Mälardalens Högskola och näringslivet. Vi arbetar också med SHINE som är en internationell forskarskola. Vår forskning sker till stor del i samverkan med näringsliv och offentliga organisationer.

Senast uppdaterad: