Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Integrering av hållbar utveckling i undervisningen

Samtliga programstudenter vid Högskolan ska under sin utbildning fortlöpande ska få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor, det är en övergripande målsättning. För närvarande ger Högskolan kurser specifikt inriktade på hållbar utveckling inom byggteknik, energiteknik, geografi och naturvetenskap. I syfte att stödja lärare att kontinerligt öka integrationen av aspekter av miljö och hållbar utveckling i sin undervisning där det är tillämpbart ges även kursen Utbildning i hållbar utveckling (3 Hp).

Integrering av hållbar utveckling i forskning

Indirekt miljöpåverkan som blir följden av användningen av forskningsresultat framtagna vid Högskolan kan vara stor. Att inrikta forskningen så att den kan bidra till så positiv miljöpåverkan som möjligt i samhället är därmed viktigt. 

Högskolan Dalarna har sex prioriterade forskningsprofiler:

Forskningsprofilerna arbetar medvetet för en hållbar utveckling, med avseende på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, innebärande att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Univ adjunkt medicinsk vetenskap
023-77 82 58
Senast uppdaterad: