Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Samverkan mellan näringsliv och akademi

Projektet innebär i korthet att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

Under hela tiden medverkar Högskolan Dalarna med en kvalificerad handledare, oftast en forskare och en coach från näringslivet. Högskolan bidrar också med labbresurser. Du som akademiker erhåller marknadsmässig lön där företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

 

Logga Högskolan Dalarna      Logga Högskolan Gävle

 

KTP medfinansieras av:  

Logga EU 

Logga Region Dalarna   Logga Region Gävleborg

 Logga Länsstyrelsen Dalarna    Logga Scandinavian Heartland     Logga Interreg Sverige Norge

 

                          

Lediga tjänster

Ansökningsbara KTP-projekt

Ort Företag Område
Falun Tenstar AB Pedagogik inom användarupplevelse
Läs mer och ansök om tjänsten! 
Leksand Leksand Resort AB  Personalvetenskap
Läs mer och ansök om tjänsten! 

 

Tillsatta KTP-projekt

Ort Företag Område
Leksand DalaFrakt AB Logistik
Falun Svenska Krämfabriken AB Kvalitet och miljö
Gävle Kraftkonsult i Skandinavien AB Systemutveckling
Enviken Balungstrands Sågverk AB Industriell ekonomi/logistik
Mora Morakniv AB Produktutveckling
Leksand Skoglunds Fastigheter Energieffektivisering
Borlänge SACCI Ryggsäckar AB Industriell ekonomi/maskinteknik
Färila JPS Teknik AB Teknik/Ekonomi


Anmäla ditt intresse och få löpande information om lediga tjänster i KTP.

Pågående projekt

DalaFrakt AB

Elin arbetar med att se över företagets affärssystem och utveckla logistiken. Det handlar om att digitalisera logistikflödena för åkarna inom DalaFrakt - för att på sikt öka kontrollen och effektiviteten i företaget.

KTP-projektledare Elin Hedman Eriksson
KTP-handledare Carl Olsmats
KTP-coach Marjo Särkimäki

Svenska Krämfabriken AB

Sara Nordlund, Svenska Krämfabriken

Sara Nordlund KTP-projektledare Svenska Krämfabriken

Sara arbetar med företagets kvalitets-och miljöfrågor. Detta genom att löpande testa, utvärdera och komma med förslag för att förbättra företagets produkter - gentemot de krav som ställs för hudvårdsprodukter.

KTP-projektledare Sara Nordlund
KTP-handledare Göran Land
KTP-coach Göran Lenander

Kraftkonsult AB

Emelie är med och utvecklar företagets framtida processer. Fokus ligger i att kvalitetssäkra Kraftkonsults leveranser utifrån dagens IT stöd.

KTP-projektledare Emelie Hägglund
KTP-handledare Ann-Sofie Östberg
KTP-coach Ivar Renngård

Morakniv AB

André arbetar med vidareutvecklingen av Morakniv Lab och med att utveckla förståelsen av knivarnas egenskaper, både internt och externt. Projektet drivs med ett tydligt kund-och användarfokus - som i längden ska resultera i ett ökat kundvärde.
KTP-projektledare André Lisspers
KTP-handledare Ulf Bexell
KTP-coach Per Carlsson

Balungstrands Sågverk AB

Vesel arbetar med att utveckla företagets ständiga förbättringar. Bland annat genom heltäckande processkartläggningar över verksamheten - för att identifiera förbättringar av delprocesser och även arbeta fram rutinerna för förändringsarbetet.

KTP-projektledare Vesel Hyseni
KTP-handledare Göran Land
KTP-coach Bengt Löfgren

Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB

André arbetar med att utveckla företagets energisatsning, vilket bland annat innebär inventering av fastigheternas klimatskärmar och installationer samt att analysera verkan på energieffektiva lösningar. Han kommer också integrera och uppdatera system som idag används för energiuppföljning och den kontinuerliga driften för att bibehålla långsiktig energieffektivitet.

KTP-projektledare André Candell
KTP-handledare Johan Heier
KTP-coach Jonas Löfgren

SACCI Ryggsäckar AB

Mer information kommer inom kort.

JPS Teknik AB

Mer information kommer inom kort.

Företag

Har ditt företag behov av att utveckla era marknader, produkter eller processer?

Då kan KTP vara ett effektivt sätt att hitta rätt kompetens för ditt företags tillväxtbehov – i form av en nyutexaminerad akademiker. Akademikern, som anställs som KTP-projektledare, arbetar på heltid med ett strategiskt utvecklingsprojekt, i ett till två år, på plats hos företaget. KTP-projekten har också stöd av en handledare från Högskolan och en coach från näringslivet.

Vad kan KTP erbjuda ditt företag?

Genom att delta i KTP får företaget och dess personal:

 • Tillgång till personer och nätverk med stor kompetens
 • Tillgång till experter som kan hjälpa dig och ditt företag framåt
 • Utveckla innovativa lösningar som hjälper ditt företag att växa
 • Utveckla ditt företag för dagens marknadskrav
 • Bli mer konkurrenskraftiga
 • Utveckla dina produkter eller tjänster
 • Öka lönsamheten för ditt företag

Erfarenhet från Storbritannien visar att de affärsmässiga fördelar som kan förväntas från ett KTP-projekt är:

 • Ökad vinst
 • Nya arbetstillfällen skapas
 • Utveckling av den befintliga personalstyrkan

Hur fungerar det?

Företag kan anmäla ditt intresse via vårt intresseformulär eller vid direkt kontakt med en processledare från KTP. Om företaget uppfyller urvalskriterierna blir nästa steg en TBN - tillväxtanalys, för att identifiera de tre områden där det finns störst potential för tillväxt.

När företaget tillsammans med KTP har kommit fram till hur projektet ska utformas och inom vilket område projektet ska drivas skriver vi en kravspecifikation för KTP-projektledaren. Rekryteringsprocessen genomförs sedan med en personalhandläggare från Högskolan Dalarna och hela tiden i nära samarbete med företagsrepresentant och processledare. KTP-projektledaren blir sedan anställd av Högskolan Dalarna under projektet, men med placering på företaget.

Urvalskriterier för företag

För att ett företag ska vara aktuellt för ett KTP-projekt krävs det en sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja.

KTP riktar sig till små och medelstora företag - med minst 5 anställda och max 250 anställda, där årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro.

Vilka slags projekt kan vara aktuella?

Till exempel:

 • Utveckla nya eller befintliga produkter/tjänster
 • Utveckla nya marknader
 • Utveckla organisation, system och processer

Har ditt företag en idé och vill gå vidare med KTP, anmäl ditt intresse nedan eller kontakta oss för ytterligare information.

Först ut i Sveriges KTP-pilotprojekt var Bergkvist-Insjön AB. 


Jörgen Prawitz (teknisk chef), Bergkvist-Insjön AB, och den första KTP-projektledaren Lisa Fredriksson. Foto: Håkan Edvardsson

Nyexaminerad akademiker

Få en start på karriären

För dig som nyutexaminerad akademiker kan det vara svårt att få en start på karriären. Genom KTP får du direkt chansen att klättra snabbt i karriärstegen och i skarpt läge jobba med en idé på plats ute hos ett företag. Akademikern blir anställd som KTP-projektledare av Högskolan Dalarna, på heltid i upp till två år. KTP-projektledaren får en marknadsmässig lön där hälften betalas av företaget och resterande finansieras med projektmedel.

KTP är en utmärkt chans för dig att utveckla dina kompetenser – genom att jobba med ett strategiskt utvecklingsarbete på plats hos företaget men också av att arbeta med stöd från en coach från näringslivet och en handledare från högskolan. KTP-projektledaren får också möjlighet till utbildning som är kopplat till projektledning under projektets gång.

KTP är på riktigt för alla inblandade – resultat från Storbritannien visar att de deltagande företagen utvecklas, regioner utvecklas och inte minst att de akademiker som deltar får kvalificerad erfarenhet omedelbart efter examen.

Hur fungerar det?

De företag som är intresserade av att delta i projektet ska kunna leva upp till ett antal kriterier – bland annat ska företaget ha en sund ekonomi, tillväxtpotential, max 250 anställda och minst 5 anställda.

KTP tar tillsammans med företaget fram en projektplan och en kravspecifikation för KTP-projektledaren. Efter det går vi ut med en rekryteringsannons till allmänheten och ett antal kandidater kommer kallas till intervju.

Steg för steg
 1. Intresseanmälan KTP
  Det första steget i KTP är att företaget anmäler sitt intresse att vara med i projektet. Ett projekt pågår mellan 1-2 år.

 2. Urval 1 
  Här sker en första gallring av företag som är aktuella att gå vidare med i processen.

 3. TBN-analys 
  I samarbete med IUC Dalarna genomförs en TBN-analys av de aktuella företagen. Arbetet börjar i en behovsidentifierad tillväxtanalys och avslutas med en utvärdering av insatser och resultat.

  Arbetsmodellen har fyra steg:
  - Identifiera
  - Initiera
  - Utföra
  - Utvärdera

  TBN-analysen kommer att utgöra underlaget till urval två. För mer information gällande TBN-analys.

 4. Urval 2
  Här skrivs det en projektbeskrivning för det aktuella projektet och urvalsgruppen tar sedan beslut om det kommer bli ett KTP-projekt. Urvalsgruppen består av representanter från projektet och även någon/några utomstående från näringslivet/kluster.

 5. Rekrytering av KTP-projektledare
  Företagen och den övergripliga projektidén är planerad och nu startar en rekryteringsprocess efter rätt akademiker med rätt kompetens. Rekryteringen sker likt en vanlig arbetsintervju i samverkan mellan företaget och KTP. Akademikern anställs på Högskolan Dalarna och blir placerad ute hos företaget.

 6. Planering och genomförande av KTP 
  Projektplan skrivs av KTP-projektledaren och företaget med stöd från högskolehandledaren och coachen.

 7. Utvärdering/resultatspridning 
  Vi kommer löpande att utvärdera projektet och genomföra spridningsaktiviteter.

 

Bild med texten "Anmäl ditt intresse!

Goda exempel

Här nedanför kan ni läsa mer om projekten som genomfördes under pilotprojektet KTP Dalarna år 2012-2014.

ScanArc Plasma Technologies AB, Hofors

Daniel arbetade som företagets kompetens inom energiåtervinning vid leverans av PyroArc-anläggningar. Han hade bland annat hand om tekniska beräkningar, tog fram tekniska specifikationer och var ansvarig för kontakt med teknikleverantörer m.m.

KTP-projektledare Daniel Sundberg
KTP-handledare företag Maria Swartling
KTP-handledare Lars Karlsson/Joakim Storck
KTP-coach Johan Holmberg

Lastbilen i Sverige AB, Falun

Magnus var med och utvecklade hela franchisingföretaget Lastbilen.se. Han åkte Sverige runt för att följa upp alla de stationer som idag finns under paraplyet och även med de som vill starta upp stationer. Han la mycket fokus på affärsutvecklingen med bland annat bokningssystemet, handböcker, hemsidor etc.

KTP-projektledare Magnus Engström
KTP-handledare företag Andreas Nilsson
KTP-handledare Ola Norrbelius
KTP-coach Jan Erdholm

ScandBook AB, Falun

Christina arbetade med ett antal olika effektiviseringsprojekt i produktionslinjen. I sitt projekt fick Christina även arbeta med verkliga kundcase och fick då se hur tryckeriet jobbar från start till färdig bok.

KTP-projektledare Christina Birath
KTP-handledare företag Mikael Lindell
KTP-handledare Petter Kolseth/Göran Land

Mora of Sweden AB, Mora

Rickard arbetade med ett projekt hos Mora Of Sweden (Morakniven). Där arbetade han på utvecklingsenheten där de byggt upp ett litet laboratorium. Rickard koordinerade diverse investeringar och maskininköp för att kunna fortsätta testa knivar och knivarnas prestanda på plats i Mora - för att leda utvecklingen av framtidens knivar.

KTP-projektledare Rickard Norstedt
KTP-företag Henrik Eriksson
KTP-handledare Per Carlsson
KTP-coach Barbro Trum

Detectus AB och AktivX AB, Malung

Erika arbetade med att stärka och utveckla företagets marknadsavdelning. Erika planerade och genomförde ett antal olika marknadsföringsinsatser där företagets hela varumärke omfattades. Dotterbolaget AktivX var också med i detta projektet.

KTP-projektledare Erika Andersson
KTP-företag Anders Eriksson
KTP-handledare Åsa Svensson/Petter Kolseth
KTP-coach Mikael Eriksson

Falu/Krylbo Elektra, Falun/Krylbo

Helena arbetade med att stärka företagets marknadsarbete. Hon arbetade med allt ifrån att uppdatera den grafiska profilen till att titta över marknadsplaner, sälj- och kommunikationsprocesser.

KTP-projektledare Helena Limér
KTP-företag Michael Wirhed
KTP-handledare Petter Kolseth

Mora of Sweden AB, Mora

Panos arbetade med att utveckla produktionsupplägget kring två produktionsgrupper/arbetsstationer för att säkerställa att definierad kvalitet hålls till definierad takt samt en god arbetssituation i övrigt för operatörer/personal. Arbetet innefattade att bygga upp det fysiska flödet för komponenter och färdiga produkter kring utrustningen, utforma arbetsmetoder och arbetsinstruktioner samt service- och underhållsinstruktioner.

KTP-projektledare Panos Kalfas
KTP-företag Karl-Anders Jönsson och Leif Söderlund
KTP-handledare Bengt Löfgren
KTP-coach Mandy Bengts

Printeliten Sverige AB, Falun

Emma arbetade med ett projektet som gick ut på att implementera en digital lösning som hjälper kunder att både layouta och beställa företagets produkter via nätet. Lösningen är sedan kopplat till produktionsflödet och är integrerad med printrar.

KTP-projektledare Emma Andersson
KTP-företag Annelie Mikalsen/Katharina Lindh
KTP-handledare Hans Rosendahl
KTP-coach Eva Mandelqvist

Projekt Vassbo, Vassbo

Ett samarbete mellan Nohrstedt & Partners, Nordpuls, Vassbo Herrgård och Vassbo Vandrarhem.

Jenny arbetade med att paketera varumärket Vassbo. Vassbo Herrgård och dess företag vill vara ett nationellt välkänt varumärke när det gäller ledarskap, rekrytering och HR. Företagen ville växla ut mer gemensam nytta ur den gemensamma nämnaren, Vassbo, genom detta KTP-projekt.

KTP-projektledare Jenny Svärd
KTP-företag Mats Leonardsson
KTP-handledare Jörgen Elbe
KTP-coach Göran Larsson

Bergkvist-Insjön AB, Insjön

Lisa arbetade med ett energieffektiviseringsprojekt på sågverket. Där hon bland annat koordinerade ett antal olika spännande delprojekt.

KTP-projektledare Lisa Fredriksson
KTP-företag Jörgen Prawitz
KTP-handledare Peter Karlsson/Mats Rönnelid
KTP-coach Fredrik Ahlgren

ProjektHydraulik Sverige AB, Borlänge

 

Företaget genomförde sitt KTP-projekt då man identifierade ett stort marknadsområde bland diverse industrier. För att åstadkomma förbättringar i dagens hydrauliksystem avsedda för industrin måste en tydlig information kunna lämnas om hur den verkliga situationen gällande energikostnader ser ut. Projektet ska ta fram en energikartläggning som ska ge en tydlig samt lättförståelig bild om möjligheten till förbättringar och därmed kostnadsbesparingar.

Företaget hade gärna sett en fortsättning med Rickard, men "tyvärr" så flyttar han till Göteborg för fortsatta studier på Chalmers. Vi önskar honom och företaget stor framgång i framtiden!

KTP-projektledare Rickard Andersson
KTP-handledare företag Lennart Strandberg
KTP-handledare Bengt Löfgren
KTP-coach Kjell Andersson

Log Max AB, Grangärde

Projektet hos Log Max AB gick ut på att företaget behövde en kompetens som drev ett projekt tillsammans med deras underleverantörer för att tillsammans ta fram nästa generations hydraulik för företagets skördaraggregat.

Ronny Hagman fick efter sitt KTP-projekt fast anställning på Log Max AB i Grangärde. Han är nu ansvarig över hydrauliken inom det världsledande företaget inom skördaraggregat.

KTP-projektledare Ronny Hagman
KTP-handledare företag Jan Karlsson/Dennis Peil
KTP-handledare Michael Lindgren

Vill ditt företag också genomföra ett KTP-projekt?

Kontakta Fredrik Remes, fre@du.se eller 070 - 508 65 18. Du kan också lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Fem goda exempel från KTP UK

Kettering Textiles LTD - Fashioned for success
As one of the UK's leading managers of disposal fabric waste, Kettering Textiles, based in wellingborough, Northants, enlisted the support of The University of Northampton to develop a range of designer womenswear for retail in this Knowledge Transfer Partnership (KTP).

The Village Bakery (Coedpoeth) LTD - KTP helps profits rise at bakery
For this Knowledge Transfer Partnership (KTP) the Village Bakery (Coedpoeth) Ltd worked successfully with Academic Partners from Manchester Metropolitan University. The aim was to establish food quality systems and to update procedures across the project range. In addition, the project aimed to establish an ongoing programme of new product development.

DATASYM (UK) LTD - KTP Puts innovation on the menu
Portsmouth-based Datasym (UK) Ltd worked with Bournemouth University's School of Design, Engineering, and Computing to deliver this Knowledge Transfer Partnership (KTP). The collaboration was initiated to research and utilise wireless communications, producing hospital ward-based menu ordering and patient information systems, whilst ensuring compliance with emerging legislation.

ULTRA ELECTRONICS COMMUNICATION & INTEGRATED SYSTEMS - KTP ADDS A VALUABLE DIMENSION TO DATA-LINK PRODUCTS
In this Knowledge Transfer Partnership (KTP), Ultra Electronics Communication & Integrated Systems (CIS) worked with the Department of Communication Systems at Lancaster University to develop a real-time integrated security monitoring and management system, for the communication of situational awareness from remote locations, such as unmanned aerial vehicles, over satellite and local broadband links.

Young's Seafood - KTP assists frozen brand leader with fish to fry
This Knowledge Transfer Partnership (KTP) project established a successful partnership between Young's Seafood and University of Leeds. The aim was to understand and quantify the waste producing processes and the chemistry in the production of coated-seafood products in order to develop a strategy and methodology to minimise waste.

Press och media

Är du journalist eller annan intressent och behöver uppgifter om KTP - Knowledge Transfer Partnerships kontaktar du:

Per Edén via telefon 070 - 369 85 50.

Infoblad

Informationsblad Företag

Pressmeddelande

2015-12-16 | Högskolan Dalarna beviljas stora EU-medel

2015-01-30 | Från KTH via KTP Dalarna och in i tjänst

2014-01-14 | Projektet som lockar arbetskraft och lyfter dalaföretag

2012-10-09 | Projekt lyfter studenter och näringsliv

2012-04-23 | Högskolan Dalarna startar unik kunskapsväxling

KTP i media

Tillväxtverket.se | 2016-07-13
Kunskapsväxling ska sätta fart på tillväxten

Stiftelsen | Sommar 2016
Elin ska hjälpa DalaFrakt att lägga i ytterligare en växel

Svenskt Näringsliv | 2016-01-22
Brittisk metod förebild för samverkan i högskolan

Annonsbladet | 2015-12-28
Högskolan får 60 miljoner till unikt projekt 

Stiftelsen Teknikdalens "Stiftelsen" | 2013-06-01
KTP Dalarna - lockar arbetskraft och lyfter företag

Dalarnas tidningar | 2013-01-14
Sågen får hjälp att bli energismartare

Dala-Demokraten | 2013-01-12
Högskolan hjälper sågen i Insjön

Dalarnas tidningar | 2012-04-25
Högskolan härmar succéartat projekt

Kontakt

För mer information kring KTP - Knowledge Transfer Partnerships kontakta:

Processledare
Per Edén
ped@du.se
070-369 85 50

Processledare
Fredrik Remes
fre@du.se
070-508 65 18

Processledare
Jenny Svärd
jea@du.se
073-068 26 28

Processledare
Maria Thulemark
mth@du.se
023-77 89 61

Processledare
Ola Wiklund
ola.wiklund@hig.se
070-541 27 00

Utvecklingsledare
Johan Kostela
jko@du.se
023-77 81 46

Personalansvarig
Lisa Ek
ljo@du.se
023-77 85 80

Ekonomiansvarig
Ulrika Eriksson
uer@du.se
023-77 88 06

Senast uppdaterad: