Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Vår kurs i Solvärmeteknik riktar sig mot dig som är rörinstallatör och VVS-konstruktör i VVS-företag, byggföretag och annan installatör. Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om solvärmetillämpningar för både villor och större fastigheter.

Kursens innehåll

Solvärmeteknikskursens teoretiska del är uppbyggd kring föreläsningar om dimensionering och komponentfunktion samt hemuppgifter och ett avslutande designarbete. Den innehåller även praktiska moment där installation av solfångare och drifttagning av en solvärmeanläggning genomförs. Kursen innehåller också studiebesök av utvalda anläggningar.

Kursen fördelar sig över ett helt år och delas in i åtta träffar i Borlänge med hemuppgifter däremellan. Det blir alltså fyra kurstillfällen á två dagar på vårterminen och fyra träffar á två dagar på höstterminen. Som egen studietid för hemuppgifterna bör du räkna med två till tre dagar per tillfälle.

Pris och faktueringsuppgifter 

Kursen kostar 25 000 kronor exklusive moms. I priset ingår fika och lunch vid alla åtta träffarna. I priset ingår även en del kursmaterial, dock inte all kurslitteratur. Priset inkluderar inte heller resa och logi.

Fakturering av hela beloppet sker vid kursstart. Faktureringsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan

Anmälningsformulär Solvärmeteknik för VVS-företag 

Forskningsingenjör
023-77 87 16
Univ lektor energiteknik
Senast uppdaterad: