Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Studentförsäkring i Sverige

Du som student eller doktorand vid högskolan är försäkrad under skoltid och vägen till eller från Högskolan med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall, dock inte olycksfall på fritiden.

Du som skadat dig under din skoltid eller på vägen till och från Högskolan kan få ersättning för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik och sjukresor. Du kan också få ersättning för sveda och värk, i vissa fall kan du också få ersättning för inkomstförlust.

Anmäl olycksfall och tillbud

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i en skadeanmälningsblankett som finns på Kammarkollegiets hemsida. Blanketten ska skrivas under av dig och Högskolans fastighetschef och sedan lämnas in till receptionen.

Kontakt

Henrik Janols
Fastighetschef
E-post: hjl@du.se
Telefon: 023-77 86 08

Hemförsäkring

Tänk på att du måste lösa en hemförsäkring när du flyttar hemifrån. Det gäller oavsett om du bor i korridor, delar ett hus eller har egen lägenhet. Om du hyr ett rum, fråga din hyresvärd om hemförsäkringen.

Det finns många försäkringsbolag att välja mellan, och de flesta erbjuder student- eller ungdomsrabatt. Har du inte försäkring kan det bli mycket dyrt om du får inbrott, vattenskador eller blir bestulen.

Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du jämföra olika försäkringsbolags villkor.

Försäkring för utländska studenter

För studenter som kommer från annat land och studerar vid Högskolan gäller Student IN-försäkring via Kammarkollegiet. Försäkringen är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter och den gäller samtliga utländska studenter och forskare som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid Högskolan Dalarna. Student IN-försäkringen gäller dygnet runt i Sverige.

Kontakt

support@du.se

023-77 88 88

Support

Senast uppdaterad: