Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Inom centret arbetar vi med behovsmotiverad forskning och genom utveckling stärker vi spetskompetens och processer inom besöksnäringen. Genom vårt arbete höjer vi kunskapsnivån och stärker besöksnäringen. CeTLeR ska vara det tydliga gränssnittet mellan Högskolan Dalarna och det regionala näringslivet och genom sitt arbete höja kunskapsnivån och stärka besöksnäringen i Dalarna.

Samarbeten

Fokus inom CeTLeR ligger på att utveckla samarbetet mellan besöksnäringen och akademin och därigenom stärka besöksnäringen, men också vår egen kunskap om behoven i näringen.

Det är därför viktigt för oss att jobba med samarbeten för att få input både till våra utbildningar och till forskningen.

Forskning

Forskningen inom turism och besöksnäring (tourism and leisure) handlar om analys av turismdestinationers utveckling, destinationsmarknadsföring, effekter av evenemang, turismnäringen som arbetsmarknad och frågor som handlar om mobilitet och hållbar utveckling. Forskningen fokuserar särskilt på frågor som rör utveckling av destinationer och besöksnäring i landsbygdsregioner och på mindre orter.

Inom CeTLeR så finns pågående forskningsprojekt:

  • Karriärvägar och mobilitet inom svensk besöksnäring (BFUF finansiär)
  • Representationer av samer och rennäring inom turism (FORMAS är finansiär)
  • Entreprenörskap och innovationer i små turismföretag (Högskolan Dalarna)
  • Utvecklingsprocesser i klusterinitiativ inom besöksnäringen (Högskolan Dalarna och Karlstads universitet)
  • Forskning om turismutveckling i perifera, arktiska miljöer (samarbete med KTH)
  • Utveckling och utvärdering av evenemang i Dalarna (Högskolan Dalarna samt regionala finansiärer)

Avslutade projekt: se lista i projektdatabasen

Styrgruppen

Kopplat till Centrum för besöksnäringsforskning finns en styrgrupp som har till syfte komma med inspel när det gäller den strategiska inriktningen av centret.

Styrgruppen består till hälften av externa representanter och till hälften av interna medlemmar.

Externa

John Armbrecht Föreståndare
Centrum för Turism, Göteborgs universitet

Robert Pettersson
Samverkanschef, Mittuniversitetet

Lotta Magnusson
Länsturistchef, Region Dalarna

Petra Lindberg
Programansvarig Kurbits affärsutvecklingsprogram

Interna

Susanna Heldt Cassel
Centrumledare

Helén Holmquist
Sekreterare

Johan Håkansson
Tf Forskningsledare

Sigrid Saveljeff
Samverkansansvarig

Tobias Heldt
AvdelningschefProfessor kulturgeografi
023-77 85 31
Biträdande universitetslektor
023-77 89 61
Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 85 60
Senast uppdaterad: