Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

Disputationer 2017

Namn: Kristin Svenson
Ämne: Komplexa system - mikrodataanalys
Datum: 20 januari 2017
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Disputationer 2016

Namn: Emil Gustafsson
Ämne: 
Materialteknik
Datum:
20 december 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Anna Annerberg
Ämne: 
Pedagogik
Datum:
16 december 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Susanna Nordin
Ämne: 
Medicin
Datum:
8 december 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Mattias Gradén
Ämne: Kulturgeografi
Datum: 17 november 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Anna Teledahl
Ämne: Pedagogik
Datum: 8 oktober 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Eva Randell
Ämne: 
Medicinsk vetanskap
Datum:
7 oktober 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Peter Jansson
Ämne: 
Socialt arbete
Datum:
14 oktober 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Maria Olsson
Ämne:
Specialpedagogik
Datum:
23 september 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Robert Thorp
Ämne:
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Datum:
9 september 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Wei Hing Rosenkvist
Ämne:
Kinesiska
Datum:
29 augusti 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Diala Jomaa
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
16 juni 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Joacim Larsson von Garaguly
Ämne:
Företagsekonomi
Datum:
7 juni 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Namn: Mari-Cristin Malm
Ämne:
Omvårdnad
Datum:
25 februari 2016
Sammanfattning med länk till fulltext av avhandlingen

Disputationer 2015

Namn: Sören Högberg
Ämne: Pedagogik
Datum: 18 dec 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Olga Viberg 
Ämne: Informatik
Datum: 1 december 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Myat Win Kaung 
Ämne: Energi och miljöteknik
Datum: 14 dec 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Ulrica Byrskog
Ämne: Omvårdnad
Datum: 1 okt 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Roger Nyberg
Ämne: Datateknik
Datum: 15 okt 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Solveig Malmsten
Ämne: Svenska språket
Datum: 5 september 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Giulia Messina Dahlberg
Ämne: Pedagogik
Datum: 21 sep 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Mohammad Ali Joudi
Ämne: Energisystem
Datum: 12 jun 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Zuzana Macuchova
Ämne: Kulturgeografi
Datum:  5 juni
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Tomas Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin
Datum: 7 jun 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Magnus Carlsson
Ämne: Medicinsk vetenskap inriktning idrottsmedicin
Datum: 7 jun 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Maria Thulemark
Ämne: Kulturgeografi
Datum: 29 maj 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Klas Sundberg
Ämne: Företagsekonomi
Datum: 20 maj 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Xiangli Meng
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 23 apr 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Alexis Rydell
Ämne: Arbetsvetenskap
Datum: 6 februari 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Julie Skogs
Ämne: Engelska
Datum: 6 februari 2015
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Disputationer 2014

Namn: Elisabeth Jobs
Ämne: Medicinsk vetenskap
Datum: 4 december 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Christine Cox Eriksson
Ämne:
Engelska
Datum:
 13 november 2014
Abstract:
Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Niklas Elert
Ämne:
 Ekonomi
Datum:
 19 september 2014 
Abstract:
Avhandlingen (pdf)

Namn: Ginger Selander
Ämne: Vårdvetenskap
Datum: augusti 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: BethAnne Yoxsimer Paulsruds
Ämne: Engelska
Datum: 5 juni 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Majbritt Felleki
Ämne: Statistik
Datum: 4 jun 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Gunn Nyberg
Ämne: Utbildningsvetenskap
Datum: 9 maj 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Taha Khan
Ämne: Datateknik
Datum: 16 april 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Catia Cialani
Ämne: Nationalekonomi
Datum: 25 mars 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Mikael Berg
Ämne: Didaktik
Datum: 14 mars 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Mevludin Memedi
Ämne: Datateknik
Datum: 14 februari 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Namn: Mats Landström
Ämne: Nationalekonomi
Datum: 24 januari 2014
Abstract: Sammanfattande abstract och fulltext av avhandlingen

Forskningsadministratör
023-77 88 04
073-955 88 04
Senast uppdaterad: