Välkommen till vår blivande webbplats. För korrekt innehåll gå till www.du.se

KULA-kurserna erbjuds både som uppdragsutbildning och som högskolekurser och ges endast vid lägst 20 anmälda deltagare.

Under våren 2017 ges kursen "Introduktion till professionell kommunikation – mer än bara samtal" i Ludvika och "Professionell kommunikation – med och i grupper" som högskolekurser, det vill säga utan kurskostnad.

Studietakt

Samtliga kurser ges på kvartsfart under en termin och ger 7,5 högskolepoäng efter godkänd, avslutad kurs.

Examination

Examination sker i form av reflektionsprotokoll med dina egna reflektioner över litteratur och kursträffar, kopplad till erfarenheter och din arbetssituation.

Närvaro

Vi träffas fyra heldagar, med cirka en månads mellanrum, för föreläsningar och seminarier.

Behörighet

För att vara behörig till en KULA-kurs krävs Standardbehörighet A, samt minst ett års arbetslivserfarenhet.

Anmälan

www.antagning.se

Kursutbud 

Följande kurser erbjuder vi regelbundet i KULA. Du hittar kursplanen genom att klicka på namnet på den kurs du är intresserad av.

Univ adjunkt arbetsvetenskap
023-77 88 48
Senast uppdaterad: